آموزش, اخبار فروشگاه

آموزش آنلاک سامسونگ – SAMKEY و آموزش و رفع ارورها

آموزش آنلاک انواع گوشی های سامسونگ

پیش نیازها :

یک دستگاه گوشی سامسونگ با شبکه LOCK شده ( همانند تصویر زیر )

در هر دو حالت درخواست PIN و PUK شبکه قادر به آنلاک میباشد

۱- هنگامی که در حالت درخواست PIN شبکه آنلاک میگردد Sim Network PIN Unlock

۲- هنگامی که درخواست PUK شبکه آنلاک میگردد Sim Network PIN Blocked Enter Sim Network PUK

دانلود جدیدترین نسخه نرم افزار سام کی SAMKEY ( آنتی ویروس را خاموش کنید )

برای هر دستگاه چند کردیت نیاز می باشد ؟

بعضی از مدلها ۱ کردیت ، بعضی ۳ کردیت و بعضی ۶ کردیت برای هر یکبار فرآیند آنلاک نیاز دارند که میتوانید با جستجو در جدول زیر متوجه شوید چند عدد کردیت برای آنلاک نیاز دارید ( حتی مدلهایی که در لیست ساپورت سام کی هم نباشد پشتیبانی میشود )

EXYNOS/SPREADTRUM/MTK

 • SM-A310F
 • SM-A310FD
 • SM-A310H
 • SM-A310M
 • SM-A310MD
 • SM-A310N0
 • SM-A310Y
 • SM-A310YD
 • SM-A5108
 • SM-A510F
 • SM-A510FD
 • SM-A510M
 • SM-A510MD
 • SM-A510K
 • SM-A510L
 • SM-A510S
 • SM-A510Y
 • SM-A510YD
 • SM-A7108
 • SM-A710F
 • SM-A710FD
 • SM-A710M
 • SM-A710MD
 • SM-A710H
 • SM-A710K
 • SM-A710L
 • SM-A710S
 • SM-A710Y
 • SM-A710YD
 • SM-J105H
 • SM-J105F
 • SM-J106H
 • SM-J106F
 • SM-J110H
 • SM-J111F
 • SM-J120A
 • SM-J120AZ
 • SM-J120F
 • SM-J120FD
 • SM-J120FN
 • SM-J120FZ
 • SM-J120G
 • SM-J120GD
 • SM-J120H
 • SM-J120HD
 • SM-J120M
 • SM-J120MD
 • SM-J120W
 • SM-J120ZN
 • SM-J320A
 • SM-J320AZ
 • SM-J320F
 • SM-J320M
 • SM-J321AZ
 • SM-J7108
 • SM-J710F
 • SM-J710FD
 • SM-J710FN
 • SM-J710FQ
 • SM-J710GN
 • SM-J710MN
 • SM-J710K
 • SM-G610F
 • SM-G610K
 • SM-G610I
 • SM-G610S
 • SM-Z200
 • SM-Z300H
 • SM-G531
 • SM-G532G
 • SM-G532F
 • SM-G550
 • SM-N9208
 • SM-N920A
 • SM-N920C
 • SM-N920CD
 • SM-N920F
 • SM-N920K
 • SM-N920L
 • SM-N920S
 • SM-N920G
 • SM-N920I
 • SM-N920W8
 • SM-N9287
 • SM-N9287C
 • SM-Z130H
 • SM-Z130F
 • SM-A800F
 • SM-A800I
 • SM-J320H
 • SM-J200H
 • SM-J200F
 • SM-J210F
 • SM-J700H
 • SM-J700M
 • SM-J700F
 • SM-J700FD
 • SM-J700MD
 • SM-J700HD
 • SM-G313H
 • SM-G313HU
 • SM-G313HN
 • SM-G313HZ
 • SM-G313M
 • SM-G313ML
 • SM-G313MU
 • SM-G313MY
 • SM-G316H
 • SM-G316HU
 • SM-G316M
 • SM-G316ML
 • SM-G316MY
 • SM-G318H
 • SM-G318HU
 • SM-G318HZ
 • SM-G318M
 • SM-G318ML
 • SM-G318MZ
 • SM-G350E
 • SM-G355H
 • SM-G355HN
 • SM-G355M
 • SM-G355W
 • SM-G360H
 • SM-G360HU
 • SM-G361H
 • SM-G361HU
 • SM-G890A
 • SM-G903F
 • SM-G903FD
 • SM-G903W
 • SM-G903M
 • SM-G903MD
 • SM-G920K
 • SM-G920L
 • SM-G920S
 • SM-G920F
 • SM-G920FD
 • SM-G920I
 • SM-G920A
 • SM-G920AZ
 • SM-G920W8
 • SM-G925F
 • SM-G925FD
 • SM-G925I
 • SM-G925A
 • SM-G925W8
 • SM-G925K
 • SM-G925L
 • SM-G925S
 • SM-G928F
 • SM-G928FD
 • SM-G928I
 • SM-G928A
 • SM-G928C
 • SM-G928G
 • SM-G928W8
 • SM-G928K
 • SM-G928L
 • SM-G928S
 • SM-G928N0
 • SM-G935F
 • SM-G935K
 • SM-G935L
 • SM-G935S
 • SM-G935W8
 • SM-N930F
 • SM-N930K
 • SM-N930L
 • SM-N930S
 • SM-N935F
 • SM-N935K
 • SM-N935L
 • SM-N935S
 • SM-J210G
 • SM-J210H
 • SM-G930F
 • SM-G930W8
 • SM-G930X
 • SM-G930K
 • SM-G930L
 • SM-G930S
 • SM-Z130
 • SM-T285
 • SM-T285M
 • SM-T285Y
 • SM-T287
 • SM-T3777
 • SM-T377A
 • SM-T377W
 • SM-T585
 • SM-T585C
 • SM-T585N0
 • SM-T587
 • SM-T715
 • SM-T715C
 • SM-T715Y
 • SM-T715M
 • SM-T715N0
 • SM-G611F
 • SM-G611FF
 • SM-G611FD

NEW 2019 QUALCOMM

 • SM-T927A
  SM-A705F
  SM-A705FN
  SM-A705GM
  SM-A705YN
  SM-A705MN
  SM-A705W
  SM-A7050
  SM-A805F
  SM-A905F
  SM-F900F
  SM-F900U
  SM-T387AA
  SM-T387T
  SM-T387W
  SM-T387VK
  SM-T837A
  SM-T837T
  SM-A606Y
  SM-A6060

NEW 2018,2019 PHONES

 • SM-T515
 • SM-T517
 • SM-P205
 • SM-M105F
 • SM-M105G
 • SM-M105M
 • SM-M105Y
 • SM-M205F
 • SM-M205FN
 • SM-M205G
 • SM-M205M
 • SM-M305F
 • SM-M305M
 • SM-A105F
 • SM-A105G
 • SM-A105M
 • SM-A202F
 • SM-A205F
 • SM-A205FN
 • SM-A205GN
 • SM-A205W
 • SM-A205YN
 • SM-A260F
 • SM-A260G
 • SM-A3050
 • SM-A3051
 • SM-A3058
 • SM-A305F
 • SM-A305FN
 • SM-A305G
 • SM-A305GN
 • SM-A305GT
 • SM-A305YN
 • SM-A305W
 • SM-A405F
 • SM-A405FN
 • SM-A405FM
 • SM-A505F
 • SM-A505FN
 • SM-A505FM
 • SM-A505G
 • SM-A505GN
 • SM-A505GT
 • SM-A505YN
 • SM-A505W
 • SM-J410F
 • SM-J410G
 • SM-J415F
 • SM-J415FN
 • SM-J415G
 • SM-J415GN
 • SM-J610F
 • SM-J610FN
 • SM-J610G
 • SM-J610GN
 • SM-J260F
 • SM-J260G
 • SM-J260M
 • SM-J260Y
 • SM-A605F
 • SM-A605FD
 • SM-A605FN
 • SM-A605G
 • SM-A605GN
 • SM-A6050
 • SM-A6058

QUALCOMM

 • SM-G386F
 • SM-G386
 • SM-G386U
 • SM-G386W
 • SM-G360A
 • SM-G3608
 • SM-G360F
 • SM-J3109
 • SM-J3109
 • SM-J3110
 • SM-J7109
 • SM-P355
 • SM-P355C
 • SM-P355M
 • SM-P355Y
 • SM-P355B
 • SM-P355N
 • SM-P355K
 • SM-P555
 • SM-P555C
 • SM-P555M
 • SM-P555Y
 • SM-P555N
 • SM-P555K
 • SM-P555L
 • SM-P555S
 • SM-P605
 • SM-P605M
 • SM-P605L
 • SM-P605K
 • SM-P605S
 • SM-P905M
 • SM-P905F0
 • SM-P907A
 • SM-G710
 • SM-G720N0
 • SM-G870F
 • SM-G870W
 • SM-G720A
 • SM-N9200
 • G3502L
 • G3502
 • G3508J
 • G3509I
 • G3518
 • G3559
 • G3589W
 • SM-G7106
 • SM-G7108
 • SM-G7108V
 • SM-G7109
 • SM-G9208
 • SM-G9209
 • SM-G9250
 • SM-G9280
 • SM-G9298
 • SM-G5520
 • SM-G890A
 • SM-G7202
 • SM-G5700
 • SM-G750H
 • SM-G360FY
 • SM-G3606
 • SM-G5306
 • SM-G5308
 • SM-G5309
 • SM-C501X
 • SM-C900X
 • SM-G1650
 • SM-G600F
 • SM-G600FY
 • SM-G600S
 • SM-G6000
 • SM-G800F
 • SM-G800H
 • SM-G800HQ
 • SM-G800M
 • SM-G800Y
 • SM-G800R4
 • SM-G850A
 • SM-G850W
 • SM-G8508
 • SM-G8508S
 • SM-G860
 • SM-G860P
 • SM-G7200
 • SM-G7105
 • SM-G7102
 • SM-G9200
 • SM-E7000
 • SM-J5009
 • SM-A3000
 • SM-A3009
 • SM-A5009
 • SM-E700M
 • SM-A300F
 • SM-A300FU
 • SM-A300FN
 • SM-A300H
 • SM-A300M
 • SM-A300Y
 • SM-A300YZ
 • SM-A300G
 • SM-E500F
 • SM-E500H
 • SM-E500Y
 • SM-E500M
 • SM-E700F
 • SM-E700H
 • SM-E7009
 • SM-J500F
 • SM-J500FN
 • SM-J500G
 • SM-J500H
 • SM-J500M
 • SM-J327
 • SM-J327R4
 • SM-J327R6
 • SM-G9198
 • SM-G530FQ
 • SM-G530R4
 • SM-G530R7
 • SM-G530MU
 • SC-01J
 • SC-02F
 • SC-02G
 • SC-03G
 • SC-01H
 • SC-T21
 • SM-A5000
 • SM-A500F
 • SM-A500F1
 • SM-A500FQ
 • SM-A500FU
 • SM-A500G
 • SM-G900A
 • SM-G900AZ
 • SM-G900F
 • SM-G900T
 • SM-G900T1
 • SM-G900T2
 • SM-G900T3
 • SM-G900FD
 • SM-G900I
 • SM-G900L
 • SM-G900M
 • SM-G900MD
 • SM-G9006W
 • SM-G9008W
 • SM-G9009W
 • SM-G9009D
 • SM-G901F
 • SM-A500H
 • SM-A500HQ
 • SM-A500K
 • SM-A500L
 • SM-A500Y
 • SM-A500YZ
 • SM-A500XZ
 • SM-A500M
 • SM-A500S
 • SM-A500W
 • SM-A5100
 • SM-A7000
 • SM-C7010
 • SM-A7100
 • SM-A8000
 • SM-A9000
 • SM-A9100
 • SM-A910F
 • SM-G930AZ
 • SM-J320N0
 • SM-J320Y
 • SM-J320YZ
 • SM-J100VPP
 • SM-J3300
 • SM-J320ZN
 • SM-J5108
 • SM-J510F
 • SM-J510FN
 • SM-J5007
 • SM-J5008
 • SM-J510FQ
 • SM-J510GN
 • SM-J510H
 • SM-J510K
 • SM-J510L
 • SM-J500M
 • SM-J500N0
 • SM-J500Y
 • SM-J510MN
 • SM-J510S
 • SM-J510UN
 • SM-J727VPP
 • SM-G6100
 • SM-J3110
 • SM-J3119
 • SM-C9008
 • SM-C900Y
 • SM-J327VPP
 • SM-G1600
 • SM-N9300
 • SM-N930A
 • SM-N930W8
 • SM-N930R4
 • SM-N930R6
 • SM-N930R7
 • SM-W2017
 • SM-W2018
 • SM-J320VPP
 • SM-J3119S
 • SM-J3308
 • SM-G892A
 • SM-G892U
 • SM-G5528
 • SM-G3609
 • SM-G360AZ
 • SM-G386
 • SM-G386W
 • SM-G360B
 • SM-G360F
 • SM-G360FY
 • SM-G360G
 • SM-G360GY
 • SM-G360M
 • SM-G360
 • SM-G5108
 • SM-G5109
 • SM-G5306W
 • SM-G5308W
 • SM-G5309W
 • SM-G530A
 • SM-G530AZ
 • SM-J7008
 • SM-G530BT
 • SM-G530F
 • SM-G530FZ
 • SM-G530H
 • SM-G530M
 • SM-G530
 • SM-G530W
 • SM-C5000
 • SM-C5010
 • SM-C5018
 • SM-C7000
 • SM-A7009
 • SM-G5510
 • SM-G891A
 • SM-G9300
 • SM-G9308
 • SM-G930A
 • SM-C9000
 • SM-G955W
 • SM-G9350
 • SM-G935A
 • SM-G9500
 • SM-G9508
 • SM-C7018
 • SM-G950U
 • SM-G950U1
 • SM-G950W
 • SM-G9550
 • SM-G9558
 • SM-G955U
 • SM-G955U1
 • SM-G530Y
 • SM-G6000
 • SM-G600FY
 • SM-G7508
 • SM-G7509
 • SM-C900F
 • SM-J320R4
 • SM-G935R4
 • SM-G935U
 • SM-G870A
 • SM-T237
 • SM-T321
 • SM-T325
 • SM-T335
 • SM-T335L
 • SM-T335K
 • SM-T337
 • SM-T337A
 • SM-T337W
 • SM-T355
 • SM-T355C
 • SM-T355Y
 • SM-T357A
 • SM-T357W
 • SM-T365
 • SM-T365M
 • SM-T365N
 • SM-T365Y
 • SM-T365F0
 • SM-T385
 • SM-T385C
 • SM-T385M
 • SM-T385N
 • SM-T385D
 • SM-T525
 • SM-T531
 • SM-T535
 • SM-T537A
 • SM-T555
 • SM-T555C
 • SM-T555Y
 • SM-T567
 • SM-T719
 • SM-T719C
 • SM-T719Y
 • SM-T818
 • SM-T818A
 • SM-T818T
 • SM-T818V
 • SM-T818W
 • SM-T819
 • SM-T819C
 • SM-T819Y
 • SM-T825
 • SM-T825C
 • SM-T825Y
 • SM-T827
 • SM-T905
 • SC-02H
 • SC-02J
 • SC-03H
 • SC-03J
 • SC-01K
 • SCV35
 • SCV36
 • SCV37
 • SM-N950W
 • SM-N950U
 • SM-N950U1
 • SM-N950UX
 • SM-N9500
 • SM-N9508
 • SM-J250F
 • SM-J250G
 • SM-J250M
 • SM-J250Y
 • SM-J250N
 • SM-J3119S

NEW EXYNOS

 • SC04J
 • SM-G950F
 • SM-G950FD
 • SM-G950N
 • SM-G955F
 • SM-G955FD
 • SM-G955N
 • SM-N950F
 • SM-N950FD
 • SM-N950N
 • SM-A320F
 • SM-A320FD
 • SM-A320FL
 • SM-A320Y
 • SM-A520F
 • SM-A520FD
 • SM-A520K
 • SM-A520L
 • SM-A520S
 • SM-A520W
 • SM-A530F
 • SM-A530FD
 • SM-A530W
 • SM-A720F
 • SM-A720FD
 • SM-A720FN
 • SM-A720S
 • SM-A720L
 • SM-A730F
 • SM-A730FD
 • SM-J327A
 • SM-J327AZ
 • SM-J327U
 • SM-J327W
 • SM-J727A
 • SM-J727AZ
 • SM-J727S
 • SM-J727U
 • SM-J330F
 • SM-J330FD
 • SM-J330FN
 • SM-J330G
 • SM-J330GM
 • SM-J330L
 • SM-J330N
 • SM-J530F
 • SM-J530FD
 • SM-J530FM
 • SM-J530FM
 • SM-J530K
 • SM-J530G
 • SM-J530GM
 • SM-J530L
 • SM-J530S
 • SM-J530Y
 • SM-J530YM
 • SM-J701F
 • SM-J701FD
 • SM-J701M
 • SM-J701MT
 • SM-J730F
 • SM-J730FD
 • SM-J730FN
 • SM-J730FM
 • SM-J730G
 • SM-J730GM
 • SM-J730K
 • SM-J326AZ
 • SM-G390F
 • SM-G390W
 • SM-G390Y
 • SM-G610M
 • SM-G610Y
 • SM-G570F
 • SM-G570M
 • SM-G570Y
 • SM-P585
 • SM-P585M
 • SM-P585N0
 • SM-P585Y
 • SM-P587
 • SM-P588C
 • SM-T395
 • SM-T395N
 • SM-J720F
 • SM-J720FD
 • SM-J720M
 • SM-G611M

NEW 2018,2019 PHONES

 • SM-T725
 • SM-T725C
 • SM-T727
 • SM-G970F
 • SM-G973F
 • SM-G975F
 • SM-A600A
 • SM-A600AZ
 • SM-A750F
 • SM-A750FN
 • SM-A750G
 • SM-A750GN
 • SM-A750N
 • SM-J336AZ
 • SM-J337A
 • SM-J337AZ
 • SM-J337VPP
 • SM-J337W
 • SM-J337U
 • SM-J737A
 • SM-J737VPP
 • SM-J737U
 • SC-02L
 • SM-A920F
 • SM-A9200
 • SM-A920N
 • SM-G887F
 • SM-G8870
 • SM-G887N
 • SM-J810F
 • SM-J810FD
 • SM-J810G
 • SM-J810GF
 • SM-J810M
 • SM-J810Y
 • SM-G960U
 • SM-G960U1
 • SM-G960W
 • SM-G9600
 • SM-G9608
 • SM-G965U
 • SM-G965U1
 • SM-G965W
 • SM-G9650
 • SM-G960F
 • SM-G960FD
 • SM-G965F
 • SM-G965FD
 • SM-A600F
 • SM-A600FN
 • SM-A600FD
 • SM-A600G
 • SM-A600GN
 • SM-A600GD
 • SM-J600F
 • SM-J600FN
 • SM-J600FD
 • SM-J600G
 • SM-J600GF
 • SM-J400F
 • SM-J400FD
 • SM-J400G
 • SM-J400M
 • SM-G885F
 • SM-G885G
 • SM-G885Y
 • SM-G885S
 • SM-G8850
 • SM-G8858
 • SM-N960F
 • SM-N960N

JAPANESE 2018 SERIES

 • SC-02K
 • SC-03K

بعد از مشخص شدن کردیت مصرفی باید یکی از پکیجهای زیر را از فروشگاه یزد پلاس خرید نمایید

مفتخریم اعلام نماییم پایینترین قیمت این سرویس در بین تمامی وبسایتها متعلق به تیم یزد پلاس می باشد با پشتیبانی رفع ارور !

کریدیت SamKey

برای خرید کردیت های بیشتر با قیمت ویژه ما تماس حاصل نمایید .

 

کردیت دریافتی بصورت یوزروپسورد میباشد و باید در بخش مربوطه وارد گردد

لطفا و خواهشا فقط اعداد را کپی و وارد نمایید به هیچ عنوان فاصله کپی نکنید نرم افزار حساس به فاصله میباشد

بعد از وارد کردن یوزر و پسورد تعداد کردیت اکانت شما نمایش داده میشود

درایورهای سامسونگ را به طور کامل نصب کنید

گوشی را بدون سیم کارت روشن کنید و USB debugging فعال کنید

حالا گوشی را با کابل متصل کنید تا نرم افزار شناسایی کند

۹۹% مدلها برای آنلاک نیازی به روت ندارند

سپس گزینه read info adb را بزنید تا اینکه مطمعن شوید درایورها و دستگاه به صورت درست متصل شده است و دستگاه شناسایی شده است

گزینه read code بزنید ، اطلاعات دستگاه روی نرم افزار مشاهده میگردد و مراحل آغاز میگردد

مراحل با موفقیت انجام گردید و اطلاعات از سرور خوانده شد

حالا برای گوشیهایی که درخواست PIN شبکه میکنند باید کد مندرج در بخش  NETWORK CODEوارد کنید

حالا برای گوشیهایی که درخواست PUK شبکه میکنند باید کد مندرج در بخش FREEZE وارد کنید

درنسخه جدید در صورتیکه تیک auto unlock را بزنید نرم افزار بصورت خودکار کدهای آنلاک را در گوشی وارد میکند.

نمونه موفق آنلاک

نکته مهم : برای گوشیهای دارای ناکس ۱ از بخش advanced گزینه Knox Warranty Void1 فعال کنید.

چند نکته مهم : ( این نکات قبل از خرید باید توسط خریدار مشاهده و اجرا گردد در غیر اینصورت تمامی عواقب برعهده کاربر میباشد )

۱- در طول عملیات به هیچ وجه گوشی دیگری به سیستم متصل نباشد

۲- از فیلترشکن استفاده نکنید و آنتی ویروس خاموش باشد

۳- در طول عملیات به هیچ وجه اتصال دستگاه را قطع نکنید حتی در صورتیکه مراحل طولانی شد ، زیرا کردیت شما از بین خواهد رفت

۴- یوزر و پسورد را به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار ندهید عواقب در اختیار گذاشتن آن برعهده شخص شما میباشد و یزد پلاس هیچگونه مسئولیتی بعد از فروش کردیتها نخواهد داشت !

۵ – کابل USB را مستقیما به سیستم متصل نمایید ( به هاب و … متصل نکنید )

۶- زبان و REGION سیستم حتما روی انگلیسی تنظیم شده باشد

۷- در خرید کردیتها دقت نمایید زیرا امکان عودت آنها به هیچ وجه وجود ندارد

۸- بعد از خرید ، کردیت را در جایی مطمعن یادداشت نمایید زیرا فقط یکبار نمایش داده میشود و امکان پیگیری مجدد ندارد

۹- کردیت خریداری شده فقط قابلیت استفاده در نرم افزار samkey را دارد

۱۰ – در آن واحد با یک کردیت در دو سیستم لاگین نشوید در غیر اینصورت اکانت برای همیشه بلاک خواهد شد !

۱۱ – برای پشتیبانی رفع ارور ارایه یوزر وپسورد اکانت الزامی میباشد

۱۲ – هر چند کردیتها تاریخ انقضا ندارد اما بهتر است کردیتها را بلافاصله بعد از خرید استفاده نمایید

۱۳ – قبل شروع عملیات فلش بهتر است گوشی را یکبار با رام۴ فایل بهمراه پیت به آخرین ورژن و باینری منتشر شده فلش نمایید

ارورهای دریافتی در مراحل ( تمامی خریداران سرویس سام کی موظف به مطالعه کامل آموزش حل ارورها هستند ! )

در هنگام استفاده از این نرم افزار هیچگونه باکس ، دانگل، نرم افزار ، چ-ی-ز—ش—ک–ن ، فلکسی هاب ، نرم افزار ریموت و آنتی ویروسی نباید همزمان فعال باشد

ارورهای که مربوط به مودم دستگاه و دستکاری مودم و عدم قبول کد آنلاک میباشد بهترین راه این است که ابتدا با جدیدترین رام۴ فایل گوشی را فلش نمایید و سپس مشکل حل خواهد شد

تداخل درایور و ارورهای درایور را ابتدا باید درایور سامسونگ را کاملا uninstall کنید سپس مجددا نصب نمایید و حتمانرم افزارهایی همانند moboro و MobileGo و … را حتما حذف نمایید

ارورها

ارور ERROR(1016) : Invalid username/password combination!

دلایل

۱-یوزرو پسورد را اشتباه وارد میکنید ، حتما حتما فقط اعداد را کپی کنید و جایگذاری کنید اگر فاصله هم کپی کنید ارور دریافت خواهید کرد !

۲- در آن واحد با یک کردیت در دو سیستم لاگین نشوید در غیر اینصورت اکانت برای همیشه بلاک خواهد شد

۳- اگر مورد بالا را چک کردید و مطمعن هستید یوزروپسورد درست وارد نموده اید اکانت شما مشکل دارد و باید پسورد مجدد بررسی گردد

ارور !error:invalid account entered

پسورد اکانت شما بدلایل مختلف از جمله فعال بودن چ**ی–ز*-شک—ن بلاک شده و باید پسورد عوض گردد ( با بخش ساپورت سایت ما برای تعویض پسورد در ارتباط باشید )

حل مشکل عدم ارایه کدهای آنلاک و کم شدن کردیت

برای حل مشکل مخصوصا در هنگام شلوغی سرور به بخش history نرم افزار بروید و در بخش online history میتوانید کدهای آنلاک دستگاه خود به صورت مستقیم از سرور مشاهده نمایید

ارور کم شدن کردیت و عدم ارایه کدهای آنلاک دستگاه

این مشکل بدلیل شلوغی در سرورهای سام کی یا قطع کردن ارتباط توسط شخص بوجود می آید ، برای حل مشکل با همان یوزر وپسوردی که مراحل آنلاک را انجام میدادید لاگین شوید و در بخش HISTORY نرم افزار بروید و کدهای آنلاک دستگاه شما در آن بخش موجود میباشد اگر در آن بخش هم نبود در بخش online history میتوانید imei دستگاه وارد نمایید و کدهای آنلاک دستگاه خود به صورت مستقیم از سرور مشاهده نمایید

ارور starting adb module …time out و ارور not found

درایورهای adb  و درایورهای سامسونگ بررسی کنید و یکبار مجددا حذف و نصب کنید

ارور CONNECTION TO SAMKEY SERVER 0 PLEASE WAIT

اگر بعد از زدن گزینه LOGIN و بعد از چند ثانیه هنوز اتفاقی رخ نداد و این پیغام همچنان مشاهده کردید باید بدانید این ارور هیچ ارتباطی به سام کی و سرورهای آن ندارد و مشکل از سمت اینترنت کاربر میباشد یکبار مودم خود را خاموش روشن کنید و مجدد LOGIN شوید

ارور Server is busy wait 20-30 min max

سرور سام کی در حال بروزرسانی میباشد باید صبر کنید تا مشکل سرور حل گردد ، لطفا اتصال به هیچ عنوان قطع نکنید !

ارور THIS FIRMWAREVERSION IS NOT SUPPORTED

برای حل مشکل باید دستگاه را به جدیدترین ورژن اندروید و جدیدترین باینری با رام ۴ فایل فلش نمایید سپس مجدد مراحل آنلاک انجام دهید و در صورت مشاهده مجدد چند ورژن مختلف از رامهای دستگاه مجدد تست کنید و اگر بازهم پیغام مشاهده نمودید دستگاه شما توسط نرم افزار پشتیبانی نمیگردد و باید صبر کنید تا در ورژنهای بعدی نرم افزار سام کی دستگاه شما فیکس خواهد شد.

ارور( Waiting for SERVER response (may take few minutes

در صورت مواجه شدن با این مشکل ابتدا اینترنت خود را یکبار خاموش و روشن کنید سپس اگر حل نشد اینترنت خود را عوض کنید و باز هم در صورت تداوم مشکل با ف—-ی—-ل——ت شکن امتحان کنید اگر باز هم مورد حل نشد سرورهای سام کی قطع میباشد و باید صبرکنید تا مشکل توسط خود سام کی حل شود و این مورد در اختیارات ما نیست و مجدد مراحل انجام دهید

حل مشکل Network=00000000

در صورتیکه بعد از انجام موفق مراحل آنلاک در بخش Network با پیغام ۰۰۰۰۰۰۰۰ مواجه شدید ( همانند عکس پایین ) باید با ما مکاتبه نمایید تا مشکل شما را حل کنیم

ارور WAITING FOR UPLOAD MODE…NOT FOUND

دستگاه را با رام ۴ فایل به آخرین ورژن منتشر شده فلش نمایید و ریست فکتوری و فول وایپ انجام دهید.

ارور please remove simcard و sim state :inserted

سیم کارت از گوشی خارج نمایید و یکبار گوشی را ریست کنید و نرم افزار سام کی ببندید و دوباره اجرا کنید اگر باز هم مشکل حل نگردید گوشی را یکبار با رام۴ فایل بهمراه پیت به آخرین ورژن رام منتشر شده فلش نمایید.

حل مشکل گم کردن یا فراموشی پسورد اکانت

نکته قابل توجه در پسورد اکانتها این میباشد که بدلیل ارتقا امنیت اکانتها و جلوگیری از هرگونه سواستفاده و …. به هیچ عنوان امکان بازیابی پسورد اکانت ، تعویض پسورد اکانت وجود ندارد و کاربر موظف میباشد یوزر و پسورد خریداری شده را در جایی یادداشت نماید ، در صورت فراموشی پسورد میتوانید از فایل زیر یوزر و پسورد اکانت خود را که قبلا با آن در نرم افزار لاگین کرده مجدد پیدا کند در صورتی که پسورد در فایل آموزش زیر هم نباشد به هیچ عنوان امکان بازیابی وجود ندارد

بر روی فایل اجرایی SAMKEY کلیک رایت کنید و گزینه OPEN FILE LOCATION بزنید , سپس فایل CREDIT.TXT باز کنید و یوزر و پسورد مشاهده نمایید

ارور make sure your enable diag port

ابتدا گوشی با آخرین ورژن منتشر شده فول فلش کنید ، سپس با شماره گیری کد : ستاره مربع صفر هشت صفر هشت مربع حالت دیاگ دستگاه فعال نمایید و گزینه DM + ACM + ADB فعال نمایید

ارور error 1013 : failed waiting for response

این مشکل عدم شناسایی دستگاه میباشد و باید درایور بررسی نمایید ، پورت عوض کنید ، و در صورت حل نشدن مشکل با سیستم دیگری تست کنید

ارور( Waiting for SERVER response (may take few minutes

در صورت مواجه شدن با این مشکل ابتدا اینترنت خود را یکبار خاموش و روشن کنید سپس اگر حل نشد اینترنت خود را عوض کنید و باز هم در صورت تداوم مشکل با ف—-ی—-ل——ت شکن امتحان کنید اگر باز هم مورد حل نشد سرورهای سام کی قطع میباشد و باید صبرکنید تا مشکل توسط خود سام کی حل شود و این مورد در اختیارات ما نیست و مجدد مراحل انجام دهید

حل مشکل Network=00000000

در صورتیکه بعد از انجام موفق مراحل آنلاک در بخش Network با پیغام ۰۰۰۰۰۰۰۰ مواجه شدید ( همانند عکس پایین ) باید با ما مکاتبه نمایید تا مشکل شما را حل کنیم

ارور error 1013 : failed waiting for response

این مشکل عدم شناسایی دستگاه میباشد و باید درایور بررسی نمایید ، پورت عوض کنید ، و در صورت حل نشدن مشکل با سیستم دیگری تست کنید

ارور Failed installing required database و ارور downloading failed،try again later

این ارور مربوط به مشکل از سمت اینترنت کاربر میباشد و باید مشکل اینترنت خود را حل کنید و مجدد مراحل انجام دهید

ارور …Restarting DEVICE to AT-Mode

از اتصال صحیح دستگاه مطمعن شوید – کابل و پورت تعویض نمایید – گوشی یکبار به آخرین ورژن فل فلش نمایید در صورت حا نشدن مشکل دستگاه شما پشتیبانی نمیشود و باید صبر کنید تا در ورژنهای بعدی سام کی مشکل فیکس گردد.

ارور CONNECTING TO DEVICE IN DL-MODE….. NOT FOUND ! ERROR(1715): DATA TRANSMIT FAILED

یکبار اتصال قطع کنید گوشی جدا کنید و گوشی را باید در حالت روشن به سیستم متصل نمایید نه در حالت دانلودینگ  !

ارور checking device Authorization ……..unauthorized !

درایور بررسی نمایید 

نرم افزارهای دیگر را ببندید

گوشی یکبار فلش نمایید 

ارور tick on hardcore calculation and try again

تیک گزینه hardcore calculation  در سمت راست نرم افزار میباشد را فعال نمایید

اگر مشکل حل نگردید فایل eng modem  رایت نمایید و مجدد امتحان نمایید

ارور report to samkey team please

این ارور حکایت از این دارد که نرم افزار سام کی قادر به آنلاک دستگاه شما نیست و باید صبر کنید تا در آپدیتهای بعدی این مشکل فیکس شود

ارور error 3721 security calculation failed و ارور error 3719 security calculation failed

یکبار گوشی با رام رسمی ۴ فایل به آخرین نسخه فلش نمایید سپس تیک گزینه new method  را بزنید

ارور for this firmware version you must write eng modem

برای رفع این ارور باید فایل eng modem طبق باینری و ورژن اندروید گوشی رایت کنید ( فایل eng modemدر گوگل بصورت رایگان دانلود کنید)

ارور Error ustcom17.OCX

مراحل زیر را به ترتیب در محیط CMD انجام دهید

Go to Run > type CMD
\Type : CD C:\Windows\SysWOW64
Type : regsvr32 /u ustcom17.OCX
Type : regsvr32 u ustcom17.OCX

ارور (How-to-Fix-ERROR-FAIL(ack و ارور (READING HW SIGNATURE …… FAIL (ACK

ابتدا آنتی ویروس غیرفعال نمایید

از کابل اورجینال استفاده کنید

از هاب استفاده نکنید

از تسک منیجر ویندوز ADB را متوقف کنید و  حتما درنظر داشته باشید نرم افزارهای MobileGo, HiSuite, SmartSwitch, PDANet و … که درایورهای ADB را مختل میکنند حتما حذف نمایید از سیستم

مجدد SAMKEY را نصب کنید

تنظیمات زیر را از CONTROL PANEL ویندوز انجام دهید مشکل حل میگرد

ارور starting read applet….failed

ابتدا آنتی ویروس غیرفعال نمایید

از کابل اورجینال استفاده کنید

از هاب استفاده نکنید

از تسک منیجر ویندوز ADB را متوقف کنید و حتما درنظر داشته باشید نرم افزارهای MobileGo, HiSuite, SmartSwitch, PDANet و … که درایورهای ADB را مختل میکنند حتما حذف نمایید از سیستم

مجدد SAMKEY را نصب کنید

تنظیمات زیر را از CONTROL PANEL ویندوز انجام دهید مشکل حل میگرد

ارور Security Error : ADB module is not SamKEY’s original

ابتدا آنتی ویروس غیرفعال نمایید

از کابل اورجینال استفاده کنید – از هاب استفاده نکنید

سپس ۳ فایل زیر را حذف کنید از سیستم

C:\SamKEY\adb.exe
C:\SamKEY\AdbWinApi.dll
C:\SamKEY\AdbWinUsbApi.dll

اگر حذف نمیشدند از تسک منیجر ویندوز ADB را متوقف کنید و مجدد حذف کنید حتما درنظر داشته باشید نرم افزارهای MobileGo, HiSuite, SmartSwitch, PDANet و … که درایورهای ADB را مختل میکنند حتما حذف نمایید از سیستم

مجدد SAMKEY را نصب کنید

ارور ERROR (1563) : Security HMAC calculation failed!

برای حل این مشکل باید فایل eng modem طبق باینری گوشی رایت نمایید ( در گوگل جست و جو و دانلود نمایید ) و سپس مراحل آنلاک انجام دهید و بعد از آنلاک موفق مجددا با رام۴ فایل گوشی فلش نمایید

ارور SECURITY CALCULATION FAILED PLEASE REPORT TO AUTHOR

کابل USB را مستقیما به سیستم متصل نمایید از هاب و .. استفاده نکنید

ارور auto unlock not possible

برای رفع این ارور ابتدا تیک auto unlock را بردارید سپس کدهای آنلاک را بصورت دستی در گوشی وارد نمایید

Security Error : ADB module is not

اطمینان حاصل کنید که هیچ ویروس / تروجان در کامپیوتر شما وجود ندارد!

حذف این ۳ فایل:

C: \ SamKEY \ adb.exe
C: \ SamKEY \ AdbWinApi.dll
C: \ SamKEY \ AdbWinUsbApi.dll

اگر شما نمیتوانید آنها را حذف کنید، اجرای Task Manager را بزنید و adb.exe را متوقف کنید
اگر هنوز نمیتوانید آنها را حذف کنید، نرم افزارهای Android Manager مانند MobileGo، HiSuite، SmartSwitch، PDANet و … را حذف کنید.

مجددا نرم افزار samkey نصب کنید
اگر بعد از انجام مراحل فوق هم همین خطا را مشاهده می کنید، سپس برای اینکه مطمئن شوید ویروس / تروجان در کامپیوتر شما وجود دارد …

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *